Bursa Hungarica (2016)

Tájékoztató a Bursa
Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatról

Zsurk Község Önkormányzati Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozott az Emberi Erőforrás Minisztérium pályázati felhívásához és meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázatát.

A pályázatokat 2016. november 8. napjáig lehet benyújtani.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (továbbiakban: EPER-BURSA rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

A rendszerben kitöltött és az abból kinyomtatott pályázati űrlapokat a kötelezően csatolandó dokumentumokkal (jövedelemigazolás, jogviszony igazolás) együtt Zsurk Község Önkormányzatához benyújthatóak.

„A” típusú pályázatra azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatra azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatokat a kiírásban meghirdetett szempontok alapján Zsurk Község Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el.
További információért, felvilágosításért az érdeklődő pályázók a Zsurk Község Önkormányzati Hivatal ügyintézőihez fordulhatnak.