Ebösszeírás (2015)

Tisztelt Ebtartó!
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, illetve a közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik  szabálysértést követ el és 5000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal vagy közérdekű munkával sújtható.
Zsurk közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani ( az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után). Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Zsurk Község Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetőek Zsurk Község Önkormányzatánál.
Az adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni az Önkormányzathoz.
AZ ADATLAPOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. 02. 27.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint- 2013. január 01-től- a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.
A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2015. 02. 27-ét követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15. napon belül.