Infrastruktúra

Zsurk község népességszáma 786 fő, évtizedek óta fokozatosan csökken. Ez összefüggésben van a település elöregedésével, több a halálozás, mint az élveszületés. Az időskorúak aránya 6 százalékponttal meghaladja a megyei átlagot. A ki- és beköltözések aránya nem jelentős.

A település népességszámának alakulása

É v Lakó- Állandó
népesség, fő
1949 962
1960 1.034 1.051
1970 911 996
1980 866 921
1990 795 835
1997 788 838
2000 808
2004 803
2005 786

Saját háziorvos nem áll a lakosság rendelkezésére, a szociális alapellátás keretében házi segítségnyújtásban részesülők száma 26. A 25 férőhelyes óvodába 2006-ban 32 gyermeket írattak be, az általános iskolásokat iskolabusz szállítja Záhonyba az első osztálytól nyolcadikig. Művelődésre csak a könyvtárban van lehetőség, mely 4,3 ezer db kötettel várja az olvasókat. A környező települések VOLÁN autóbuszjárattal érhetők el.

A lakások felszereltsége, %

Közel 100%  vízvezeték

Közel 100% szennyvízelvezetés

Lakások 95% fűthető gázzal

Minden lakásban elérhető a telefonos szolgáltatás

Az infrastrukturális fejlettségi szint kielégítő. Villannyal, vezetékes ivóvízzel a lakások ellátottak, a lakások 40 %-a gázzal fűthető. A telefonhálózat bővítése folyamatban van, cél az igények maximális kielégítése. A burkolt, portalanított utak aránya 80 %. A kommunális szilárd hulladék összegyűjtését egyéni vállalkozó végzi.

Az önkormányzat tisztségviselői:

Polgármester: Pócsikné Vakula Ágnes
Jegyző: Ádám Ilona

 

Intézmények:

Óvoda, könyvtár, öregek napközi otthona, sportpálya.