Iskolai beiratkozás (2017)

A 2017/2018. tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Záhonyi Járási Hivatala tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontját – a területileg illetékes Kisvárdai Tankerületi Központ véleményének kikérésével- az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé:

2017. április 20. (csütörtök) 8:00- 19:00 óra
2017. április 21. (péntek) 8:00- 18:00 óra között.

A 2017- évben tankötelessé váló – 2011. augusztus 31. napjáig született- gyermeket a szülő /törvényes képviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára beíratni.