Szennyvízberuházás (2015)

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Érdekeltek!

A Viziközmű Társulat és az érintett települési Önkormányzatok nevében örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a két település szennyvízberuházása megvalósult, így a Víziközmű Társulat mely a Lakástakarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyeket is intézte, szerepe megszűnt. Természetesen előtte a tagi érdekeltségi hozzájárulás befizetéseket, elmaradásokat is rendezni kell 2015. június 30-ig.

Jó hír, hogy a kedvező irányba változott pályázati feltételeknek köszönhetően a támogatás intenzítása, így a további állami támogatások a szükséges önerőt nagyrészt biztosítani tudták, ez által a lakossági érdekeltségi hozzájárulásra csak minimális mértékben van szükség.

A Víziközmű-társulat közgyűlése 2015. március 16-án megtartott közgyűlésén az érdekeltségi hozzájárulást 210 000,-Ft-ról 9 000,-Ft-ra csökkentette.

Ezen összeg 2015. június 30-ig történő megfizetésével a tagi hozzájárulás megfizetettnek tekintendő.

A Társulat döntése alapján a csökkentett érdekeltségi hozzájárulást a tagok az alábbiak szerint fizethetik meg:

1        A Társulat felé egy összegben 2015. június 30-ig.

Ebben az esetben, ha a tag Lakástakarék szerződéssel rendelkezett, melynek megtakarítását a Víziközmű-társulatra engedményezte, akkor a Társulat az engedményezést feloldja, visszaadja a rendelkezési jogot és a tag ezt követően az LTP szerződés megtakarítással és hiteljogosultsággal szabadon rendelkezik.

2        Ha a tag egy összegben nem tudja a csökkentett hozzájárulást befizetni 2015. június 30-ig, de rendelkezik LTP szerződéssel:

      Az ügyfélnek fel kell keresnie Perkáné Kovács Anitát, akinél kitöltésre kerül egy nyilatkozat, mi         

      szerint az ügyfél hozzájárul, hogy eddigi megtakarításából a 9.000.- Ft érdekeltségi hozzájárulás   

     levonásra kerüljön, a fennmaradó összeg pedig saját részére kerüljön kifizetésre.

3        Az a magánszemély, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tag, aki az LTP részleteit nem fizette, vagy semmilyen fizetési kötelezettségének nem tett még eleget és jelen felszólítás ellenére 2015. június 30-ig nem fizeti be a csökkentett érdekeltségi hozzájárulást, annak követelését a vonatkozó tv. alapján a Víziközmű-társulat átadja az illetékes jegyzőnek adók módjára történő behajtásra.

4        Azon magánszemélyek, akik érdekeltségi hozzájárulásukat egyösszegben teljesítették (210.000.- Ft), részükre a 210.000.  –  9.000. Ft = 201.000.- Ft visszafizetésre kerül 2015. június 30-ig.

Teendők:

Az 1-es fizetési mód választása esetén:

 A 9 000,-Ft érdekeltségi hozzájárulás megfizetése a Vízgazdálkodási Társulat OTP Banknál vezetett 11744168 – 20013107 számú számlájára átutalással, vagy a Tiszaszentmárton Község  Önkormányzatánál (Perkáné Kovács Anita)  a Társulat házi pénztárában történő befizetéssel.

A befizetést követően mindenkinek fel kell keresni Perkáné Kovács Anitát, akinél rendezésre kerül az engedményezési nyilatkozat kitöltése.

Az 2-es fizetési mód választása esetén:

Amennyiben ezt a fizetési módot választja, akkor is fel kell keresnie (Perkáné Kovács Anita) felmondási nyilatkozat aláírása végett.

Mindkét esetben az aláírt dokumentumokat a Vízgazdálkodási Társulat továbbítja a Lakástakarékpénztárt kezelő OTP fiók felé. Az OTP Bank ezt követően levélben felkeresi ügyfeleit, hogy rendelkezzenek a fennmaradó megtakarításukról.

A 9.000.- Ft érdekeltségi hozzájárulás házipénztárba történő befizetés időpontjai:

  1. április 13-tól  Tiszaszentmárton:  Hétfőként 9:00-12:00 óráig,                                                                                     Csütörtökönként  13:00- 16:00 óráig

Zsurkon: Szerdánként 15:00-18:00 óráig a Hivatal nagytermében.

 

 

 Szűcs Dezső                                               Pócsikné Vakula Ágnes               

Tiszaszentmárton polgármestere                 Zsurk polgármestere

 

                                                 Szabó Károly

                                              Társulat elnöke