Történelem

Történelem

Személynévi eredetű helynév, a szláv nyelvből származó Survagy Zsur az alapja. Először egy átiratban megmaradt, 1067 táján keletkezett oklevél  említi. Ebből tudhatjuk, hogy az Aba nemzetségbeli Péter ispán itteni birtokát több más helységgel együtt a századi apátságnak adományozta. Külön értéke az oklevélnek, hogy megnevezi a község egyházát, a Szent Márton tiszteletére emelt kápolnát. 1212-ben II. Endre király Bánk bánnak, Bihar megye főispánjának adományozta. 1322- ben már a Bánffy család tulajdonában volt. A XV-XVI. században a Losonczy családé és a szentmártoni uradalomhoz tartozott. 1556-ban mintegy 65-70 lakója lehetett. 1588-ban 58  jobbágycsalád lakott itt, 1591-ben a szentmártoni uradalmat Forgách Zsigmond megszerezte, ettől kezdve a Forgách család tulajdona maradt 1945-ig. A XX. század elején 139 háza, 896 többségében református lakosa volt.

Építészeti, kulturális emlékek

Zsurk egyutcás, szalagtelkes település a Nyírség északi csücskében; ősi tiszai átkelőhely Kisvárda és Munkács között.

Református templomáról az első említés 1700- ban keletkezett. A jelenlegi templom 1891-ben épült,  állítólag a régi templom másaként őrzi annak formáját és nagyságát. A mennyezetet a régi templomból építették be. A kazettás mennyezet hosszúkás mezőit allegorikus ábrázolások, vázában lévő virágok és ornamentális medalionok díszítik. A barnára festett léckeretek kereszteződését négylevelű, fűrészelt rózsák emelik ki. Jellege: téglából épült, sokszög záródású teremtemplom, a korábbi épület karzataival és mennyezetével. A templom nyugati homlokzata előtt áll a harangtorony. A földszinti ágasokat és gerendákat, 1882-ben kicserélték és ekkor majdnem 3 méter magasan aláfalazták. A gerendarész kissé konzolosan kiül, s ezzel külön hangsúlyt kap a szoknya és a felsőrész közötti toronytörzs karcsúsága.  A négyzet alaprajzú torony fiatornyokkal ékített, egyszerű, négyzet alakú, zömök, félköríves ablakokkal, gúla fedésük tetejében gombbal és zászlóval. Maga a toronysisak tűje a fiatornyok magasságában nyolcszögletűvé válik. Csúcsában gombos zászló van, melyen az 1891. évi helyreállítási dátum olvasható. 1924-ben is renoválták.