Tűzifa támogatás (2016)

Zsurk Község Önkormányzati Képviselő- testülete a településen életvitelszerűen élő, szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt 73 m3 összmennyiségű kemény lombos tűzifa erejéig.

Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át, azaz 71.250 Ft-ot, egyedül élő esetében pedig a 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot.
b) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
c) a lakását tűzifával fűti.

Azonos lakcímmel rendelkező több kérelmező esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.

A támogatás iránti igényeket 2016. december 05. és 2016. december 20. között lehet benyújtani formanyomtatványon, amely az önkormányzatnál igényelhető